می 9, 2023
فولاد سردکار 1/2379

فولاد سردکار 1/2379

فولاد سردکار 1/2379 فولاد سردکار 1/2379 از فولاد کروم، مولیبدن و انادیوم با درجه سختی پذیری زیاد تشکیل شده است. فولاد سردکار 1/2379 ، مقاومت بالایی […]
جدول فولاد ها