سپتامبر 9, 2023
فولاد CK45

فولاد CK45

فولاد CK45 فولاد CK45 یکی از فولاد‌های کربنی عمومی است که در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد و با محتوای کربن متوسط با مقدار […]
جدول فولاد ها