دسامبر 8, 2023

فولاد عملیات حرارتی

فولاد عملیات حرارتی فولاد قابل عملیات حرارتی (Heat Treatable Steels)، یا همان فولادهای کوئنچ تمپر، به نوعی فولاد اطلاق می‌شود که در آن مقدار کربن در […]
جدول فولاد ها