ژوئن 7, 2023
فولاد آلیاژی CK45

فولاد آلیاژی CK45

فولاد آلیاژی CK45 فولاد CK45 با میانگین کربن 0.45 درصد به عنوان فولاد کربن متوسط طبقه بندی می شود که یکی از پرکاربردترین فولادهای کربنی غیر […]
جدول فولاد ها