ژوئن 7, 2023
فولاد فنر 17176

فولاد فنر 1/7176

فولاد فنر 1/7176 فولاد فنر 1/7176 در ساخت فنرهای تعلیق خودرو و صنعتی استفاده می شود که معمولاً از منگنز کم آلیاژ، فولاد با کربن متوسط/بالا […]
جدول فولاد ها