فولاد قابل عملیات حرارتی

دسامبر 8, 2023

فولاد عملیات حرارتی

فولاد عملیات حرارتی فولاد قابل عملیات حرارتی (Heat Treatable Steels)، یا همان فولادهای کوئنچ تمپر، به نوعی فولاد اطلاق می‌شود که در آن مقدار کربن در […]
دسامبر 7, 2023
فولاد قابل عملیات حرارتی

فولاد قابل عملیات حرارتی

فولاد قابل عملیات حرارتی فولاد قابل عملیات حرارتی به دسته‌ای از فولادها اطلاق می‌شود که قابلیت‌های خاص فیزیکی و مکانیکی خود را می‌تواند پس از پروسه […]
جدول فولاد ها