فولاد فنر

آگوست 13, 2023
فولاد فنر 1/7711

فولاد فنر 1/7711

فولاد فنر 1/7711 فولاد فنری نامی است که به برخی از گریدهای فولادی بسیار بادوام از جمله گرید 1/7711 داده شده است که می توانند در […]
ژوئن 7, 2023
فولاد فنر 17176

فولاد فنر 1/7176

فولاد فنر 1/7176 فولاد فنر 1/7176 در ساخت فنرهای تعلیق خودرو و صنعتی استفاده می شود که معمولاً از منگنز کم آلیاژ، فولاد با کربن متوسط/بالا […]
می 9, 2023
فولاد فنر 1/8159

فولاد فنر 1/8159

فولاد فنر 1/8159 فولاد فنر 1/8159 ، یک نوع از فولاد فنری با ترکیب عنصر کروم وانادیوم است. فولاد فنری فولاد فنر 1/8159 ، دارای خاصیت […]
جدول فولاد ها