فولاد گرمکار

آگوست 13, 2023
فولاد گرم کار 1/2365

فولاد گرم کار 1/2365

فولاد گرم کار 1/2365 هنگامی که فولاد برای استفاده در کاربردهای مختلف می خواهد به شکل فولاد گرم کار درآید این شرایط تبدیل در دماهای متفاوتی […]
جولای 7, 2023
فولاد گرمکار 1.2714

فولاد گرمکار 1/2714

فولاد گرمکار 1/2714 فولاد گرمکار 1/2714 یکی از نوع های فولاد آلیاژی است که برای تولید ابزارهای برش و فشار قابل استفاده است و برای تولید […]
ژوئن 7, 2023
فولاد گرمکار 12344

فولاد گرمکار 1/2344

فولاد گرمکار 1/2344 فولاد از زمانی که اختراع شد مردم را مجذوب خود کرده است. در پایان قرن نوزدهم، در اوج انقلاب صنعتی دوم، این ماده […]
می 9, 2023
فولاد گرمکار 1/2343

فولاد گرمکار 1/2343

فولاد گرمکار 1/2343 فولاد گرمکار 1/2343 ، به صورت میلگرد و مقاطع مسطح در این مجموعه در دسترس است که می توان به اندازه های مورد […]
جدول فولاد ها